kaleva

kaleva teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
kaleva kaleva