kalends

kalends teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı