kalendar

kalendar teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
kalendar kalendar