kalemie

kalemie teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
kalemie kalemie