kaleidoscopically

kaleidoscopically teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
kaleidoscopically kaleidoscopically