kalb

kalb teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
kalb kalb

kalb terimi için benzer kelimeler ve anlamları

de kalb de kalbim