kalathos

kalathos teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
kalathos kalathos