kalashnikov

kalashnikov teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
kalashnikov kalaşnikof

kalashnikov terimi için benzer kelimeler ve anlamları

kalashnikov rifle kalaşnikof tüfek