kalamata olive

kalamata olive teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
kalamata olive kalamata olive

kalamata olive terimi için benzer kelimeler ve anlamları

kalamata olive sauce kalamata zeytin sosu
kalamata olives kalamata zeytin
kalamata kalamata
pitted kalamata çekirdeksiz kalamata
16 kalamata olives 16 kalamata zeytin
black olive siyah zeytin
calamata olive calamata olive
nicoise olive nicoise olive
olive zeytin
olive branch zeytin dalı
olive brown zeytin kahvesi
olive crown zeytin tacı
olive drab zeytin yeşili
olive family zeytin ailesi
olive green zeytin yeşili
olive oil zeytin yağı
olive shell zeytin kabuğu
olive wood zeytin ağacı
olive-backed thrush zeytin destekli pamukçuk
olive-green zeytin yeşili
russian olive rus zeytin
wild olive yabani zeytin
queen olive kraliçe zeytin
olive groves zeytin korusu
olive skin zeytin derisi
olive tree zeytin ağacı
extra virgin olive oil sızma zeytinyağı
olive pomace oil zeytin ezmesi yağı
olive pomace zeytin fırını
olive skinned zeytin derili
olive press zeytinyağı
olive mill zeytin değirmeni
light olive oil hafif zeytin yağı
olive ridley olive ridley
olive orchard zeytin bahçesi
olive leaf zeytin yaprağı
olive brine zeytin tuzlu su
olive pits zeytin çukurları
olive tapenade zeytin tapenade
olive leaf extract zeytin yaprağı ekstresi
international olive oil council uluslararası zeytinyağı konseyi
olive paste zeytin ezmesi
olive cake zeytin keki
pure olive oil saf zeytinyağı
olive fruit zeytin meyvesi
olive oil mill zeytinyağı fabrikası
olive growing zeytin yetiştiriciliği
olive harvest zeytin hasadı
virgin olive oil sızma zeytinyağı
olive tip zeytin ucu