kalamata olive

kalamata olive teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
kalamata olive kalamata olive