kalam

kalam teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
kalam kalam