kalakh

kalakh teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
kalakh kalakh