kalais

kalais teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
kalais kalais