kalahari

kalahari teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı