kakistocracy

kakistocracy teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
kakistocracy kakistocracy