kaka

kaka teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
kaka yeni zelanda papağanı

kaka terimi için benzer kelimeler ve anlamları

kaka beak kaka gagası