kak

kak teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
kak kak