kajar

kajar teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
kajar kaçar