kainogenesis

kainogenesis teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
kainogenesis kainogenesis