kainite

kainite teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
kainite kainit