kain

kain teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
kain kain