kailyardism

kailyardism teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
kailyardism kailyardism