k-selected

k-selected teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
k-selected -k seçilmiş

k-selected terimi için benzer kelimeler ve anlamları

non-selected -olmayan seçilen
r-selected r seçilen
selected seçilmiş
self-selected kendinden seçilmiş
well-selected iyi seçilmiş
fix selected seçilileri düzelt
carefully selected dikkatlice seçilmiş
randomly selected rastgele seçilmiş
selected countries seçilen ülkeler
remove selected seçileni kaldır
hand-selected elle seçilmiş
fix selected issues seçili olan sorunları düzelt
selected from arasından seçildi
pre-selected önceden seçilmiş
selected for için seçildi
selected topics seçilen konular
no file selected dosya seçilmedi
to be selected seçilmek
is selected seçildi
selected information seçilen bilgi
selected products seçilen ürünler
selected bibliography seçilen kaynakça
selected items seçilen öğeler
was selected seçildi
currently selected şuan seçili
highly selected yüksek oranda seçilmiş
delete selected silme seçildi
selected areas seçilen alanlar
selected customers seçilen müşteriler
are selected seçildi
in selected countries seçilen ülkelerde
has been selected seçilmiş
not selected seçili değil
selected financial data seçilen finansal veriler
were selected seçilmişti
selected works seçilmiş işler
specially selected özel olarak seçilmiş
selected references seçilen referanslar
selected markets seçilen pazarlar
selected patients seçilmiş hastalar
selected partners seçilen ortaklar
selected cases seçilen davalar
selected locations seçilen yerler
selected achievements seçilen başarılar
selected issues seçilen konular
selected publications seçilmiş yayınlar
selected retailers seçilen perakendeciler
none selected hiçbiri seçilmedi
selected projects seçilen projeler
selected hotels seçilen oteller