k-line

k-line teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
k-line k-line

k-line terimi için benzer kelimeler ve anlamları

line by line satır satır
line by line basis satır bazında satır
line to line voltage hat voltajı
line upon line satır satır
on a line by line basis satır bazında
line by line review satır satır inceleme
top-line and bottom-line results üst çizgi ve alt çizgi sonuçları
from line to line satırdan satıra
4-wire line-to-line 4 telli hat-hat
line-by-line scanning satır satır tarama
solid line dotted line düz çizgi noktalı çizgi
line by line comparison satır satır karşılaştırma
out of line line hat dışı
line to line circuit hat-hat devresi
arterial line a line arteriyel çizgi bir çizgi
full line-by-line basis tam satır satır bazında
water line and sewer line su hattı ve kanalizasyon hattı
a line-by-line basis satır satır bazında
3-phase line to line 3-faz çizgiden çizgiye
line by line with similar items benzer öğelerle satır satır
kv line to line kv çizgiden çizgiye
line-to-line short circuit hat-hat kısa devre
on-line and off-line publishing çevrimiçi ve çevrimdışı yayıncılık
a-line a-line
above the line çizginin üstünde
above-the-line çizginin üstünde
accommodation line konaklama hattı
aclinic line mıknatıssal ekvator
action line eylem çizgisi
added line eklenen satır
agate line akik çizgisi
agonic line agonik çizgi
air-line havayolu
all along the line tüm hat boyunca
anocutaneous line anokutan çizgi
anterior median line ön medyan çizgisi
apse line apsis çizgisi
arterial line arter çizgisi
ashlar line kesme hattı
assembly line montaj hattı
attention line dikkat hattı
back line arka çizgi
balanced line dengeli çizgi
ballast line balast hattı
bar line çubuk çizgisi
base line taban çizgisi
battle line savaş hattı
baulk line baulk hattı
beau's line beau & # x27; s hattı
below the line çizginin altında