jailbroken

jailbroken teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı