jailbreak

jailbreak teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
jailbreak firar

jailbreak terimi için benzer kelimeler ve anlamları

iphone jailbreak iphone jailbreak
i jailbreak hapisten çıktım
jailbreak your device cihazınızı jailbreak