jailable

jailable teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
jailable jailable