jail

jail teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
jail hapis

jail terimi için benzer kelimeler ve anlamları

jail bait hapis yemi
jail delivery hapishane teslimi
jail fever hapis ateşi
jail-bait hapis-yem
letter from birmingham jail birmingham hapishanesinden mektup
jail time hapis cezası
county jail ilçe hapishanesi
jail sentence hapis cezası
jail term hapis cezası
in jail hapishanede
put in jail hapse atmak
jail cell hapishane hücresi
go to jail hapse git
release from jail hapisten tahliye
serving jail terms hapis cezası
released from jail hapisten çıkmış
sent to jail hapse gönderildi
suspended jail sentence askıya alınmış hapis cezası
get-out-of-jail-free card hapisten ücretsiz çıkma kartı
jail diversion hapis saptırma
sentenced to jail hapis cezasına çarptırıldı
city jail şehir hapishanesi
send to jail hapse gönder
state jail felony devlet hapis cezası
held in jail hapishanede tutuldu
serve time in jail hapishanede zaman geçirmek
confinement in jail hapiste hapsetme
serve jail time hapis cezasına çarptırmak
get-out-of-jail-free get-out-of hapis serbest
end up in jail hapse girmek
jail inmates hapishane mahkumları
is in jail hapiste
jail system hapishane sistemi
possible jail time olası hapis cezası
face jail time yüz hapis cezası
jail or prison hapis veya hapis
jail credit hapis kredisi
county jail california ilçe hapishane california
face jail yüz hapis
out of jail hapisin dışı
thrown in jail hapse atılmış
prison or jail hapishane ya da hapis
serve jail hapse atmak
put him in jail onu hapse atmak
bail out of jail hapisten çıkarmak
throw in jail hapse atmak
local jail yerel hapishane
jail administrator hapishane yöneticisi
served jail time hapis cezası
stay in jail hapiste kalmak