jahveh

jahveh teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
jahveh yehova