jah

jah teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
jah yehova