jagan

jagan teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
jagan jagan