jaga

jaga teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
jaga jaga