jael

jael teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
jael jael