jaeger

jaeger teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
jaeger jaeger

jaeger terimi için benzer kelimeler ve anlamları

jaeger's test types jaeger test türleri
jaeger eye chart jaeger göz şeması