jaculiferous

jaculiferous teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
jaculiferous jaculiferous