jactitation

jactitation teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
jactitation boş iddia