jacqueline

jacqueline teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
jacqueline jacqueline

jacqueline terimi için benzer kelimeler ve anlamları

onassis, jacqueline kennedy onassis, jakarlı kennedy