jacquard card

jacquard card teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
jacquard card jakarlı kart

jacquard card terimi için benzer kelimeler ve anlamları

jacquard jakar
jacquard loom jakarlı dokuma tezgahı
joseph jacquard joseph jakarlı
jacquard fabric jakarlı kumaş
jacquard woven jakarlı dokuma
jacquard weave jakarlı dokuma
jacquard pattern jakarlı desen
jacquard knit jakarlı örme
jacquard machine jakarlı makine
jacquard weaving jakarlı dokuma
silk jacquard ipek jakarlı
jacquard silk jakarlı ipek
jacquard scarf jakarlı atkı
dobbies and jacquard dobbies ve jakarlı
jacquard lining jakarlı astar
velour jacquard kadife jakarlı
jacquard knitted jakarlı örme
jersey jacquard jarse jakarlı
jacquard design jakarlı tasarım
relief jacquard kabartma jakar
double jacquard çift jakarlı
full-jacquard tam jakar
jacquard harness jakarlı koşum
jacquard material jakar malzemesi
jacquard towel jakarlı havlu
jacquard-woven fabric jakarlı dokuma kumaş
jacquard cotton jakarlı pamuk
black jacquard siyah jakar
driver card workshop card sürücü kartı atölye kartı
affinity card yakınlık kartı
altar card sunak kartı
aperture card diyafram kartı
bank card banka kartı
bingo card tombala kartı
borrower's card borçlunun kartı
breaker card kırıcı kart
bubble card kabarcık kartı
business card kartvizit
calling card arama kartı
car card araba kartı
card kart
card catalog kart kataloğu
card catalogue kart kataloğu
card clothing kart giyim
card counter kart sayacı
card file card dosyası
card in kart girişi
card index kartvizit indeksi
card key kart anahtarı
card players kart oyuncuları