jacquard

jacquard teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
jacquard jakar