jaconet

jaconet teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
jaconet ince pamuklu bez