jacobus

jacobus teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
jacobus jacobus