jacobins

jacobins teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
jacobins jacobins

jacobins terimi için benzer kelimeler ve anlamları

the black jacobins siyah jacobins