jacobinize

jacobinize teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
jacobinize jacobinize