jacobi

jacobi teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
jacobi jacobi

jacobi terimi için benzer kelimeler ve anlamları

jacobi medical center jacobi tıp merkezi