jacobean

jacobean teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
jacobean ingiltere kralı 1. james dönemine ait

jacobean terimi için benzer kelimeler ve anlamları

jacobean route jacobean yolu
jacobean year 2010 jacobean 2010 yılı