jacob sheep

jacob sheep teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
jacob sheep jacob sheep

jacob sheep terimi için benzer kelimeler ve anlamları

jacob jacob
jacob and esau jacob ve esau
jacob ben asher jacob ben asher
jacob riis jacob riis
jacob s coxey jacob s coxey
jacob's ladder jacob 's merdiveni
jacob's staff jacob personeli
jacob's ladder jacob 's merdiveni
creutzfeldt-jacob disease creutzfeldt-jacob hastalığı
jacob ladder jacob merdiveni
jacob's creek jacob's creek
jacob's trouble jacob'un başı belada
abraham, isaac and jacob abraham, isaac ve jacob
jacob called jacob denir
master chef jacob usta şef jacob
creutzfeld jacob disease creutzfeld jacob hastalığı
saint jacob aziz jacob
asked jacob sordu jacob
jacob gets jacob alır
baa, baa, black sheep baa, baa, kara koyun
barbary sheep barbary koyun
bell sheep çan koyun
black sheep kara koyun
dall's sheep sıska koyun
fat-tailed sheep yağ kuyruklu koyun
hair sheep saç koyun
hanged for a sheep as a lamb, might as well be bir koyun için bir kuzu gibi asılmış olabilir
mountain sheep dağ koyunu
rocky mountain sheep kayalık dağ koyunu
separate the sheep from the goats koyunları keçilerden ayırmak
sheep koyun
sheep fescue koyun fescue
sheep measles koyun kızamık
sheep race koyun yarışı
sheep sorrel kuzukulağı
sheep station koyun istasyonu
sheep tick koyun kene
sheep's eyes koyun gözleri
sheep's fescue koyun kurumu
sheep-dip koyun parazit ilacı
sheep-dog çoban köpeği
sheep-fold koyun-kat
sheep-shank koyun-incik
stone sheep taş koyun
vegetable sheep sebze koyun
wolf in sheep's clothing koyun kılığına girmiş kurt
wolves in sheep's clothing koyun kılığına giren kurtlar
sheep farming koyun çiftliği
bighorn sheep bighorn koyun
flock of sheep koyun sürüsü