jackpot

jackpot teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
jackpot büyük ikramiye

jackpot terimi için benzer kelimeler ve anlamları

hit the jackpot turnayı gözünden vurmak, şansı yaver gitmek
jackpot prize ikramiye ödülü
progressive jackpot ilerici ikramiye
hitting the jackpot ikramiye vurmak
lottery jackpot piyango ikramiye
jackpot games ikramiye oyunları
hit a jackpot ikramiye vurmak
powerball jackpot powerball ikramiye
massive jackpot büyük ikramiye
jackpot pool ikramiye havuzu
win the jackpot ikramiyeyi kazan
mystery jackpot gizemli ikramiye
crack the jackpot ikramiyeyi kırmak
lotto jackpot loto ikramiye
a jackpot of ikramiye
jackpot winnings ikramiye kazançları
jackpot win ikramiye kazanmak
jackpot tournament ikramiye turnuvası
estimated jackpot tahmini ikramiye
i hit the jackpot ikramiyeyi vurdum
non-jackpot olmayan bir ikramiye
hits the jackpot ikramiye vurur
jackpot slots ikramiye yuvaları
progressive slots jackpot ilerici yuvalar ikramiye
bonus jackpot bonus ikramiye
jackpot activity ikramiye etkinliği
jackpot line ikramiye hattı
win big jackpot prize büyük ikramiye ödülü kazan
winning the jackpot ikramiye kazanmak
mega millions jackpot mega milyonlarca ikramiye
i won the jackpot ikramiyeyi kazandım
golden jackpot altın ikramiye
payout jackpot ödeme ikramiye
amount of the jackpot ikramiye tutarı
casino jackpot kumarhane ikramiyesi
we hit the jackpot ikramiye çarptık
jackpot system ikramiye sistemi
non-jackpot winnings jackpot olmayan kazançlar
jackpot ticket ikramiye bileti