jackleg

jackleg teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
jackleg jackleg