jackknife clam

jackknife clam teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
jackknife clam jackknife istiridye

jackknife clam terimi için benzer kelimeler ve anlamları

jackknife sustalı çakı
jackknife-fish sustalı çakı-balık
trailer jackknife römork jackknife
butter clam tereyağı istiridye
butterfly-shell clam kelebek kabuğu istiridye
calico clam alaca deniz tarağı
chestnut clam kestane deniz tarağı
clam deniz tarağı
clam diggers istiridye kazma
clam shells istiridye kabukları
clam up istiridye
clam-diggers midye kazma
clam-flat ox düz
clam-shell istiridye kabuğu
hard clam sert istiridye
hard-shell clam sert kabuklu deniz tarağı
hardshell clam hardshell istiridye
horse clam at istiridye
king clam kral istiridye
long clam uzun istiridye
long-neck clam uzun boyunlu istiridye
manhattan clam chowder manhattan midye çorbası
new england clam chowder new england deniz tarağı çorbası
pismo clam pismo deniz tarağı
round clam yuvarlak istiridye
soft clam yumuşak istiridye
soft-shell clam yumuşak kabuklu istiridye
surf clam sörf istiridye
giant clam dev istiridye
clam chowder istiridye çorbası
razor clam jilet istiridye
clam down sakin ol
clam juice midye suyu
clam broth istiridye suyu
clam shell type istiridye kabuğu türü
clam shack istiridye kulübesi
clam knife istiridye bıçağı
clam sauce istiridye sosu
clam shrimp istiridye karides
clam shell loading istiridye kabuğu yükleme
clam soup istiridye çorbası
g clam g istiridye
freshwater clam tatlısu deniz tarağı
clam on istiridye
short-necked clam kısa boyunlu istiridye
hit a clam istiridye vurmak
clam piece istiridye parçası
300 clam 300 deniz tarağı
red clam sauce kırmızı istiridye sosu
clam-type ox tipi