jacking

jacking teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
jacking kriko