it's never over till it's over

it's never over till it's over teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
it's never over till it's over bitene kadar asla bitmez & # x27;

it's never over till it's over terimi için benzer kelimeler ve anlamları

never never never give up asla asla asla vazgeçme
don't cross that bridge till you come to it gelene kadar bu köprüyü geçmeyin
hand in the till, with one's bir & # x27; s ile
fo'c's'le fo & # x27; c & # x27; s & # x27; le
if you can't beat 'em, join 'em & # x27; yenemezseniz, # # x27; em, katılabilirseniz
it takes a heap o' livin' in a house t' make it home bir yığın alır o & # x27; sürmen & # x27; bir evde t & # x27; eve döndür
mind one's p's and q's aklına gelsin bir & # x27; s p & # x27; s ve q & # x27; s
till hell freezes over cehennem donuncaya kadar
never say never asla asla deme
never-never asla asla
never-never land hiçbir zaman olmayan ülke
never never give up asla ama asla pes etme
never say never again bir daha asla "asla" deme
i never never ben asla
never never quit asla bırakma
never never again bir daha asla
i ll never never give up asla pes etmeyeceğim
over over over and over again tekrar tekrar tekrar tekrar
no-till işlemesiz
rob the till soymak
rotary-till döner-dek
till kadar
till all hours bütün saatlere kadar
till eulenspiegel eulenspiegel'e kadar
till money paraya kadar
till the cows come home inekler eve gelene kadar
till now şimdiye kadar
up till now şimdiye kadar
till tomorrow yarına kadar
shop till you drop bayılana kadar alış-veriş yap
till then o zamana kadar
glacial till buzul kadar
till date tarihe kadar
up till kadar
till the end sonuna kadar
cash till kadar para
till receipt alınana kadar
till death ölene kadar
till point noktaya kadar
till death do us part ölüm bizi ayırana kadar
from dawn till dusk sabahtan akşama
at the till e kadar
dusk till dawn şafaktan gün batımına
till late geç vakitlere kadar
till the soil mezara kadar
from dusk till dawn alacakaranlıktan şafağa kadar
in the till içinde
fake it till you make it yapana kadar yapıyormuş gibi göster
till you drop bırakana kadar
no-till farming tarımsız tarım